TEKNİK BİLGİ

YATAY VE DÜŞEY TRAFİK İŞARETLERİ

YATAY İŞARETLEME

Yol kaplaması işaretleri, trafiğin düzenlenmesi, bazı yasaklama ve kısıtlamaların belirtilmesi ve yolu kullananlara rehberlik etmesi amacıyla yol yüzeyine çizilen çizgiler, oklar, yazı ve sembollerden oluşmaktadır.

Yatay işaretler, gündüz yol kaplaması ile iyi bir kontrast oluşturmalı, gece far ışığında özel katkı maddelerinin etkisiyle kolayca görünür olmalıdır.

Yatay işaretlerin de trafik işaret levhalarında olduğu gibi aynı etkiyi yaratması bakımından mutlaka gece görünürlüğünün sağlanması gereklidir.

Yatay işaretlerin algılanması trafik işaret levhalarına nazaran daha fazla olduğu için sürücülere verilen mesajlar daha kolayca yerini bulmaktadır.

Yol kaplaması üzerine çizilen çizgilerle, yazılarla, yapılan ok ve sembollerle sürücülere önceden yol hakkında bilgiler verilir, yasaklama ve kısıtlamalar bildirilir.


Yatay işaretleme ile verilecek mesajlar;

•  Yol kaplaması yüzeyine çizilen çizgilerle, yolu kullananlara geçme yasakları bildirilir.

•  Şerit çizgileri ve yönlendirici oklar ile kavşaklarda ve yollarda trafiğin seyir yönüne uygun şeridi kullanması ve sonucunda yol kapasitesinin arttırılması sağlanır.

•  Kenar çizgileri ile yolun kaplama sınırları sürücülere bildirilir.

•  Yoldaki bakım-onarım çalışma sahaları ve olağandışı daralma ya da kaplamadaki farklılıklar gösterilir.

•  Yaya geçidi gibi işaretlerle yolun aynı düzeyde yayalar tarafından da kullanılma olasılığı belirtilmiş olur.


Yatay işaretlemelerin şu özellikleri taşıması gereklidir:

-İyi tanımlanmış geometrik boyutlandırma olmalıdır. Yani çizginin eni, boyu, sembol, yazı ve rakamların ebatları verilen toleransları aşmamalıdır.

-Gündüz görünürlüğünün sağlanabilmesi için işaretleme yeterince beyaz, ışığı geri yansıtma (retrorefleksiyon) ve kirlenme direnci (kir ve pas tutmama özelliği) yüksek olmalıdır.

-Her türlü ışık altında yeterince görünür (görünebilme özelliği) olmalıdır.

-Yeterince kayma önleyici (kaymaya dirençli-kaydırmaz) olmalıdır.

-Tabana iyi yapışan, her türlü hava şartına ve kar mücadelesi amacıyla yola atılan tuza dayanıklı olmalıdır.

-Yoldan geçmesi muhtemel trafik miktarının (Proje ömrü içinde oluşacak dingil tekerrürü) yaratacağı aşınma nedeniyle yeterince aşınmaya dayanıklı (uzun ömürlü) olmalıdır.

-Uygulamadan sonra yolun hemen trafiğe açılabilmesi için kuruma süresi kısa olmalıdır.

-Sürüş güvenliği ve drenaj teknikleri nedeniyle yol sathında çok fazla kabarıklık yapmaması (kesme derinliği) gereklidir.

-Yol yüzeyinde kaplamayı bozucu etkisi olmamalıdır. (çatlaklık)

-İş ve çevre güvenliğinin sağlanması için işçi koruma ve çevre yasalarında öngörülen yasaklı kimyasallar içermemelidir.

-İşaretleme malzemeleri depolanmaya yeterince elverişli olmalı ve kolay işlenebilmelidir.

Mümkün ise, işaret kullanım altında iken, hiçbir zaman gerekli şartların altına düşmemelidir. Bu nedenle uygunluk testlerine bağlı uygunluk tespiti gereklidir.(Sertifikalı olmalıdır)YATAY İŞARETLEMELERDE;

a-Tek kompenantlı, solvent bazlı klor kauçuk ve akrilik esaslı olan soğuk yol çizgi boyaları,

b-Tek kompenantlı, subazlı soğuk yol çizgi boyaları,

c-Çift kompenantlı püskürtmeli ve serme yöntemi ile tatbik edilen soğuk yol çizgi boyaları ve

d-Termoplastik yol çizgi boyalarından

yol, otopark ve havalimanlarının kaplama cinsleri, trafik yoğunlukları ve işaretleme cinsi göz önünde tutularak en uygun olanı tercih edilir ve uygulaması yapılır.
DÜŞEY İŞARETLERİN SINIFLANDIRILMASI

TT (Trafik Tanzim), T (Tehlike Uyarı) Yön , Bilgi ve Park Levhaları ile Mesafe Levhaları vs. düşey işaretler olarak tanımlanırlar.

Alüminyum, galvaniz, ctp ve ahşap gövdeli,

Normal, yüksek, süper yüksek performans reflektif malzeme kaplamalı veya ışıklı olurlar.

Otoyollar,devlet ve il yolları ile köy ve belediye yollarında, havalimanı ve otoparklarda kullanılmalarına göre ebatları ve nitelikleri değişir.Tehlike Uyarı İşaretleri (T - Grubu)

Trafik Tanzim İşaretleri (TT - Grubu)

•  Öncelik bildiren trafik işaret levhaları

•  Yasaklama ve kısıtlama bildiren trafik işaret levhaları

•  Mecburiyet bildiren trafik işaret levhaları

Bilgi İşaretleri (B - Grubu)

1- Kavşak öncesi yön levhaları

2- Diğer yön levhaları

3- Yer ve sınır levhaları

4- Meskun mahal isim levhaları

5- Coğrafi bilgi levhaları

6- Karayolları teşkilatına ait bilgi levhaları

7- Uzaklık levhaları

8- Diğer bilgi levhaları

Durma ve Park Etme İşaretleri (P - Grubu)

Otoyol İşaretleri (O - Grubu)

Yapım Bakım Onarım İşaretleri (YB - Grubu)

Paneller (PL - Grubu)

Paneller, adı geçen diğer gruplardaki trafik işaret levhalarının altında, bu işaret levhalarının anlamını açıklayıcı veya anlamını bütünlemek amacı ile kullanılır.


STANDART TRAFİK İŞARET LEVHALARININ BOYUTLARI

Karayollarındaki standart trafik işaret levhalarının boyutları aşağıdaki gibi olacaktır:

•  Büyük boy

•  Normal boy

•  Küçük boyStandart Trafik İşaret Levhalarının Ebatları:

TRAFİK İŞARET LEVHASI

BÜYÜK

(mm)

NORMAL

(mm)

KÜÇÜK

(mm)

TEHLİKE UYARI LEVHALARI ( KENAR )

1350

900

600

TRAFİK TANZİM LEVHALARI ( ÇAP )

900

600

400

STANDART BİLGİ LEVHALARI

( UZUNLUK x YÜKSEKLİK )

_

600 x 600

600 x 900

750 x 1000

_


•  Yıllık ortalama günlük trafiği 2500'ün üzerinde olan diğer yollarda,

büyük ebatlı işaret levhaları kullanılır.

•  Normal ebattaki trafik işaret levhalarının konulmasının uygun olmadığı ya da

hız sınırının düşük olduğu özel yollarda, şehir içindeki dar cadde-sokaklarda, küçük ebatlı işaret levhaları kullanılır.Aydınlatılmamış karayollarında ve trafiğin yoğun olmadığı yollarda orta derecede yansıtma gücüne sahip normal performanslı geri yansıtıcı malzemeler kullanılmalıdır.

Otoyolların düşey işaretlemesinde, yüksek miktarda trafik akımı olan karayollarında, bakım onarım sahalarının işaretlenmesinde ve yarı aydınlatılmış kesimlerde ve kaplama üstü yön levhalarında, yüksek yansıtma gücüne sahip malzemelerin kullanımı tercih edilmelidir.

Aydınlatılmış mahallerdeki işaretlemelerde, otoyollar üzerinde kullanılan kaplama üstü yön levhalarında ve çok fazla taşıt trafiğine haiz kesimlerde yansıtma gücü çok yüksek malzemelerin kullanımı tercih edilmelidir.


Yerleşim Alanları Dışında Düşey İşaret Montajı:

Yükseklikler, işaretin konulduğu tarafın banket iç

kenarı üst kotundan alınacaktır.

B= l.50 m. (genel olarak)

B= l.00 m. (zorunlu durumlarda)

 

Yerleşim Alanları İçinde Düşey İşaret Montajı:

a- Yaya kaldırımı üzerine yerleştirilmeyecekse

Yerleşim alanları içinde kullanılacak trafik işaret levhalarının mümkün ise yaya kaldırımı dışına yerleştirilmeleri gerekmektedir. Ancak, işaret levhasının yola uzaklığı 4.00 metreyi aşmamalıdır.

Not: KGM Trafik El Kitabından Yararlanılmıştır.

NOT:

Kaplamalı yollar , otopark alanları ve havalimanları; ancak, üzerlerindeki yatay ve düşey trafik işaretleriyle tanımlanabilirler.

Trafik işaret levhaları yol ve çevresinin genel karakteristikleri hakkında gerekli görülen uyarı ve önerileri yazı ve semboller halinde mesajlarla, yolu kullananlara aktarılmasını sağlarlar.

Yatay ve düşey trafik işaretleri ; yol, otopark ve havalimanlarında yaya ve taşıt trafiğinin güvenliğini sağlamak amaçlıdırlar.

Bu açıdan yatay ve düşey trafik işaretleri; kentsel yaşama geçişle orantılı olarak, yollarda seyreden araç trafiğinin ve yayaların davranışlarının kurallı olmasını sağlamaya çalışırlar.

Otomotiv sanayindeki gelişmelerin, araç trafiğinin hızını, konforunu ve sayısını artırması sonucunu doğurması, yatay ve düşey trafik işaretlerinin varlığını ve sürekliliğinin sağlanmasının önemini bir kat daha artırmıştır.

Bu anlayışla ele aldığımız yatay ve düşey trafik işaretleri dayanağını , Avrupa Ekonomik Konseyine üye ülkelerin 8 Kasım 1968 yılında Viyana'da imzalamış oldukları Karayolu Işıklı İşareti ve İşaret Levhaları Anlaşmasından almaktadır.

-Trafik işaretlerinin standart , anlam , nicelik ve nitelikleri ile diğer esaslarını hazırlama sorumluluğu, Karayolları Trafik Kanunu'nun 15.Maddesi ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na verilmiştir.

Trafik işaretlerinin tasarım ve kullanım esasları ile diğer bazı trafik kontrol elemanlarında söz konusu olan temel esaslara , taşıt trafiğine açık olan tüm karayollarında uyulması zorunludur.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 7. Maddesi :

(a) Bendi ile;

“Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak önlemleri almak ve aldırmak”,

aynı Maddenin

(b) Bendi ile de;

“Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek , yayınlamak ve kontrol etmek” görev ve yetkisi Karayolları Genel Müdürlüğüne vermiştir.

Trafik İşaretleri: Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile trafik zabıtası veya diğer yetkililerin trafiği yönetmek için yaptıkları hareketlerdir.

Linkler
  • http://www.trafik.gov.tr

  • http://www.google.com/

  •